Cliciwch ar 'products' i weld yr eitemau ar sel ~ Click on products to see all sale items!
On sale

Pack of 10 A5 hand sketched cards (blank) / Pecyn o 10 cerdyn wedi'u braslunio â llaw A5 (gwag)

£12.00

English below
Mae'r cardiau hyn wedi'u cynllunio â llaw a'u braslunio gennyf i, o ymweliadau ag Amgueddfa Hanes Genedlaethol Sain Ffagan. Mae hwn yn gynnig arbennig ar y cardiau, ac fe'u gwerthwyd o'r blaen am £2.50 y cerdyn. Mae yna ddeg dyluniad gwahanol, gyda'r holl frasluniau wedi'u hysbrydoli gan yr amgueddfa, treftadaeth Cymru a dreseri, ceginau a chartrefi traddodiadol o Gymru. Mae'r cardiau yn wag ar gyfer eich neges bersonol ac yn dod gydag amlen wen.
Amcangyfrif o'r amser dosbarthu: caniatewch wythnos
~~
These cards are hand designed and sketched by myself, from visits to Sain Ffagan's National Museum of History. This is a special offer on the cards, and were previously sold for £2.50 per card. There are ten different designs, with all sketches inspired by the museum, Welsh heritage and traditional Welsh dressers, kitchens and homes. The cards are left blank for your personal message and come with a white envelope.
Estimated delivery time: please allow 1 week

1 of 4